Vad gör du när livet inte går som planerat?

Att gå igenom en separation eller en skilsmässa är tufft på många sätt. Ännu värre kan det vara i de fall det finns små barn i familjen. Tyvärr kan det ofta vara svårt att komma överens om vem barnen ska bo hos. Frågor gällande umgängesrätt finns också ofta. I den situationen kan det vara bra att ta hjälp av en familjejurist. Om du bor i Östergötland kan du söka efter en familjejurist Linköping eller familjejurist Norrköping.

Bra att hitta en snabb lösning

Även om det ofta är en hel del känslor inblandade vid en separation, är det viktigt att reda ut vårdnadsfrågor snabbt. Att hitta en snabb men bra lösning är viktigt för alla inblandade. Om du väljer att anlita en kunnig familjejurist Linköping ingår det ofta ett fritt rådgivningssamtal. Vid det första kostnadsfria samtalet kan ni gå igenom situationen och komma fram till vad som behöver göras. Därefter kan uppföljande möten bokas in, och nödvändiga uppgifter kan samlas in. Det är betydligt enklare att hitta en lösning som är tillfredsställande om en kompetent och erfaren jurist blir inblandad.

Frågor att ta upp

Det finns en rad frågor att gå igenom i samband med att två föräldrar flyttar från varandra. Vem ska barnen folkbokföras hos och hur ska umgängesrätten se ut? Hur ska det gå till vid hämtning och lämning av barnen? Det här är några exempel på frågor som det är nödvändigt att reda ut. Det kan dessutom finnas frågetecken kring föräldrarnas flytt att ta upp.

Möjligt att få hjälp även i ett tidigare skede

Det är inte enbart vid en separation du kan få hjälp av en familjejurist. Många blivande föräldrar vill ha juridisk rådgivning kring vårdnadsfrågan. Det är inte alltid givet hur vårdnaden ska se ut. Då kan juridisk rådgivning i frågan vara till nytta.